Đầu đục và lấy dấu

Hiển thị:

Bộ đột (DPFT528B)

Liên hệ

• Bao gồm từ 3/32" đến 1/2" theo 1/64" gia số cộng với 17/32"• Mỗi chi tiết  đá..

Bộ đột (DPFT531)

Liên hệ

• Bộ bao gồm 31 chi tiết từ 3/32" - 1" trong túi cuộn• Để chuyển các mẫu lỗ&..

Đột (DPFT)

Liên hệ

..

Đột tự động (YA879A)

Liên hệ

• Sử dụng không cần búa• Nắp lò xo có thể điều chỉnh• Đườn..

Đột tự động (YA900)

Liên hệ

• Sử dụng không cần búa• Cap điều chỉnh lực thổi• Đường kính 7/16..

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)